CarChat

ÁSZF és Működési Szabályzat

Utolsó módosítás: 2018.10.01

Az IBuyCar Europe Kft. magyar gazdasági társaság a www.autotveszek.hu internetes adatbázis előállítója, üzemeltetője és fenntartója. A www.autotveszek.hu honlap a modern autókereskedelemet hivatott szolgálni a közösség erejével. Szlogenünk: “ A modern autókereskedelem a közösség erejével” Az 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 84/A. § (1) bekezdése alapján az adatbázis előállítójának hozzájárulása alapján lehet az adatbázisból másolni vagy nyilvánossághoz közvetíteni, az engedély nélküli kimásolás illetőleg megjelentetés jogellenes cselekmény. Ezúton tájékoztatjuk, hogy az IbuyCar Europe Kft. minden jogi eszközt igénybe vesz és fellép a jogellenes cselekményekkel szemben. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az IBuyCar Europe Kft. Székhely: 2051 Biatorbágy, Karikó János utca 9. Adószám: 26517520-2-13 Cégjegyzékszám:13-09-195276 Bankszámlaszám: 11711065-21449974-00000000 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága (továbbiakban: Üzemeltető) hirdető ügyfelei (továbbiakban: Hirdető), illetve valamennyi igénybe vevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.autotveszek.hu (továbbiakban: honlap) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket. Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési- és egyéb szerződésre (továbbiakban: hirdetési szerződés) irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. A honlap használatának megkezdésével valamennyi igénybe vevő ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A honlapot minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat Üzemeltető jelen oldal felhasználási feltételeket tartalmazó részén közzéteszi és a változásra felhasználók figyelmét felhívja. A honlap használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet: 1. A szolgáltatás tárgya, tartalma Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Hirdetői részére járműveik (használt, új-, teszt- vagy bemutató járműveik) és egyéb, pl. banner reklámjaik (továbbiakban: hirdetés) folyamatos hirdetésére az adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Üzemeltető által Magánszemélyek számára ingyenesen biztosított internetes adminisztrátor felület használatával Hirdető helyezi el járműhirdetéseit. A Hirdető által elhelyezett képeket Üzemeltető jogosult elektronikus vízjellel ellátni egyéb módon megjelölni. A honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások visszterhesen érhetőek el. A szolgáltatás hasnzálatának viszterhessége az “Előfizetéseim” menüpont alatt található meg. Üzemeltető által kínált aktuális hirdetési felüleletet (továbbiakban: profil) és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. Hirdető által igénybe vehető kedvezményekről Üzemeltető ad felvilágosítást. Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy a hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez, esetlegesen személyes adatok felhasználásához hozzájárul, illetve az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik. Visszterhes szolgáltatások esetén Üzemeltető köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások. Szerződő Felek között írásbeli Megrendelő jön létre, melyben a Hirdető egylodalúan megrendeli az Üzemeltető szolgáltatását. A megrendelőben az időbeli hatály, a megszűnés, a hirdetések közzététele, a hirdetési díj megfizetése, az Üzemeltető által nyújtott konkrét engedmények feltételei leírásra kerülnek, melynek megrendelésével a Hirdető elfogadja az Üzemeltető általti feltételeket. A Hirdető jogosult, amennyiben azzal rendelkezik, kuponját felhasználni, és a kuponra jogosító kedvezményt igénybe venni. E kedvezmény pontos leírása a birtokolt kuponon található. Ingyenes használt jármű hirdetés és regisztráció Üzemeltetőnél regisztrációs rendszer működik, melynél email címhez vagy Facebook profilhoz kötött. Magánszemély Hirdető regisztrációt követően 2 darab ingyenes használt jármű hirdetést jogosult elhelyezni a www.autotveszek.hu honlapon. A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Üzemeltető a regisztráció során üdvözlő emailt küld a megadott email címre. Sikeres regisztráció esetén az Üzemeltető Magánszemély Profil számára haladéktalanul biztosítja a 2 db hirdetés elhelyezésének lehetőségét. A regisztrációnak az Üzemeltető számára megérkezettnek kell lennie. A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető az Üzemeltetőhöz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Üzemeltető általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség. Üzemeltető a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált igénybe vevő a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait az e-mail cím kivételével bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. Igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek. Amennyiben az igénybe vevő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Üzemeltető minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben az igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni. A felhasználók hirdetésenként korlátlan darab fotót és dokumentumot képet tölthetnek fel a hirdetett járműre vonatkozóan. A dokumentumkép kizárólag az alábbi dokumentumokról készült másolatok lehetnek: Gépjármű állapotlap; Hatósági igazolás a kilométeróra állásáról; Szervizkönyv; Szerviz számla. A feltöltött képeken a felhasználó feltöltés előtt köteles törölni vagy kitakarni a személyes adatokat, üzleti- vagy egyéb titkot tartalmazó információt. Az hirdetésben megjelenő gyári adatok valódiságáért az üzemeltető nem tartozik felelősséggel. A gyári adatokban feltüntetett információk tájékoztató jellegűek. 2. Hirdedtési díjak A hirdetés elhelyezését az üzemeltető a hatályos hirdetési díj ellenében biztosítja. A hirdetés díja az “Előfizetésem” menüpont alatt található meg. A hirdetési díjak tekintetében 3 kategóráit választhat az előfizető. “Magánszemély” Magánszemélyek számára 2 db magánszemélyes hirdetés ingyenesen áll rendelkezésre. Ezen hirdetést a hirdető kezelheti, más magán illetve jogi személynek nem állíthatóak be kezelési jogosultságok. A hirdetés korlátlan ideig hirdethető az üzemletető honlapján. “Kereskedő díj” A “Kereskedő” profil ára Bruttó: 19.000 Ft/ 31 nap. 14.961 Ft + áfa/ 31 nap. Az 1 éves előfizetés esetében 1 hónap kedvezményt biztosít az üzemeltető a hirdető számára. A Kereksedő profil 1éves hirdetési díja: Bruttó 231.000 Ft, ami 181.890 Ft + áfa. Az 1 éves hirdetési időtartam 365 napnak felel meg. A 365 nap a hirdetés aktiválódását követő első napon kezdődik. A Kereskedő profil csak és kizárólag használtautó hirdetésekre vonatkozik. Ezen profil korlátlan használt gépjármű feltöltésére és hirdetésére vonatkozik. Új gépjárművet hirdetni ezen előfizetéssel a hirdetőnek nem áll jogában. Az üzemeltető jogosult az új autó hirdetéseket figyelmeztetés nélkül, egyoldalúan inaktiválni és megszűntetni. “Márkakereskedő díj” A “ Márkakereskedő” Profil ára Bruttó: 21.000 Ft/ 30 nap. 15.536 + áfa/ 30 nap. A Márkakereskedő profilban a hirdető korlátlan számú új- és használtautó hirdetést, korlátlan számú képpel elhelyezhet. Az 1 éves előfizetés esetében 1 hónap kedvezményt biztosít az üzemeltető a hirdető számára. A Kereksedő profil 1éves hirdetési ára: Bruttó 209.000 Ft, ami 164.567 Ft + áfa. Az 1 éves hirdetési időtartam 365 napnak felel meg. A 365 nap a hirdetés aktiválódását követő első napon kezdődik. Hirdető az általa megrendelt Profilhoz tartozó megfelelő hirdetési díjat a hirdetési időszakra előre fizeti meg. Amennyiben a hirdetési időszak lejár, a hirdető hirdetései inaktíválódnak és a hirdetési összeg újbóli kifizetése esetén aktíválódnak újra. A hirdedtési díj meg nem fizetése esetén a hirdető a Profilját megtekinteni, hirdetéseit feladni és kezelni nem tudja. Az üzemeletető ez esetben előzetes értesítés nélkül automatikusan jogosult a rendszeréből a Hirdető hirdetéseit inaktiválni. Kártérítési egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel a Hirdető nem élhet az e módon kiesett hirdetési időre. Hirdetés aktiválódása A hirdetési idő elindulása a fizetési módoktól függ. A hirdető 3 féle hirdetési mód közül választhat: bankkártyás fizetés, átutalásos fizetés, fizetés Pay Pall-lal. A bankárttyás és Paypal-os fizetés esetében a hirdetési idő azonnal elindul. Átutalás esetén a hirdetés 3 munkanapon belül indul el. Üzemeltető a hirdetési díjak egyoldalú módosításra jogosult amennyiben: A jogszabályi környezet megváltozott, az utolsó módosítást óta a fogyasztói árindex módosult, amennyiben új szolgáltatást vezet be, a piacon lévő külső környezetben történt lényeges gazdasági változás következett be. Amennyiben Hirdető a módosított hirdetési Proftil és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül - értesítés elmaradása estén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül – az azonnali hatályú felmondásra jogosult. A hirdetési Profilok és az abban foglalt díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Hirdető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. 3. Felelősség Üzemeltető és Hirdető részéről Üzemeltető nem vállal felelősséget a honlapon elhelyezett linkekkel kapcsolatban, különös tekintettel a tartalmára és más külső weboldalakon közölt információkért, tartalmakért. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a Hirdető által rendelkezésre bocsátott, valamint a honlapon elhelyezett hirdetésekért, más egyéb adatokért és információkért. ( továbbiakban: tartalom). Továbbá az üzemeltető nem vállal felelősséget a feltöltött tartalom valódiságáért, harmadik személynek okozott esetleges jogsérelemért és káráért. A honlapon közölt információk és dokumentumok, a feltöltött hirdetések tájokaztató jellegűek, annak bármilyen igénybevétele a használó saját kockázata és felelőssége. Üzemeltető kizárja a felelősségét, amennyiben adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően és körültekintően. Az üzemeltető a honlap funkicóinak hibamentes működését nem garandtálja. A hiba kijavítását és az esetleges zavarok helyre állítását, lehetőségeihez mérten mielőbb kijavítja. Az üzemletető mindent elkövet annak érdekében, hogy a honlaphoz kapcsolódó szerver vírusmentesen működjön. Az üzemletető kizárja az esetben a felelősségét és a kár megtérítését, amennyiben a honlap és ahhoz tartozó részek elérhetetlenségéből, lementéséből, adatok törléséből és elvesztéséből, a szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásából bármilyen gondja lenne. Az üzemeltető jogosult ellenőrizni a hirdetői tartalmakat, ugyanakkor kizárja a felelősségét a tartalmakkal kapcsoaltban. A tudomására jutott olyan tartalmakat melyek harmadik személy jogát, jogos érdekét, és hatályos jogszabályt sérti jogában áll eltávolítani és tartalom közzétevőjétől illetve közvetlen módon rendlkezésre bocsátójától a felmerült kárra kártérítést követelni. A Hirdető tartozik felelősségel az általa elhelyezett hirdetések, tartalmak tekintetében és e tartalmakkal összefüggő vagyoni vagy nem vagyoni kárért. Abban az esetben, ha haramdik személy igényt érvényesít, vagy hatóság eljárást indít a Hirdető kötelezettsége az ezzel kapcsolatban az Üzemeltetőnél felmerülő kár és valamennyi költség teljes megtérítése. Az üzemeltető kizárja kártérítési felelősségét az interneten továbított adatok megsemmisülése, késedelme vágy bármely egyéb probléma esetén keletkező károk tekintetében. Azon tartalmak, melyek számára csak továbított, tárolt illetve hozzáférhetővé tett tartalomnak minősülnek, az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni. Valamint nem tartozik kötelességgel olyan tényekért, és körülményekért, melyek esetleges jogellenes tevékenységre irányulnak. A 2001. évi CVIII. törvény értelmében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdései kapcsán az Üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak. 4. Hirdetések törlése, korlátozása Az Üzemeltető jogosult korlátozni illetve törölni a más személy jogos érdekét sértő, az oldal szabályozottsága alapján oda nem illő tartalmakat, továbbá megtévesztő, valóságnak nem megfelelő, hamis tartalmakat. A bújtatott reklámot tartalmazó tartalmak esetében előzetes bejelentés nélkül jogosult a tartalmat korlátozni illetve törölni. Az Üzemeltető a jogszabályba ütköző tartalmakat is jogosult korlátozni illetve törölni. Azokat a Hirdetés értékeléseket, melyek egyértelműen nem valósak, rosszhiszeműség miatt jöttek létre, az Üzemeltető értesítés nélkül korlátozni és törölni jogosult. Üzemeltető a www.autotveszek.hu honlap esetében jogosult továbbá a következő pontok bármelyikének megsértése illetve megvalósulása esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, vagy a megfelelő kategóriába áthelyezni, amennyiben: A Hirdető “Kereskedő” Profiljában a használtautó hirdetési között új- szalon- teszt- bemuatóautó hirdetést elhelyez. Ezek kizárólag a “Márkakereskedő” Profillal rendelkező Hirdetőket illet meg. A Hirdető a tartalomban bármilyen feliratot, keretet, ábrát, reklámot helyez el. A Hirdető nem gépjármű hirdetést helyez el. A Hirdető által feltöltött tartalom, különösen képek, és információk személyes adatot vagy olyan egyéb infomációt tartalmaznak mely felhasnzálására a Hirdető jogosult. Hirdető a hirdetésben elhelyez más internetes oldalra való utalást illetve hivatkozást. Magánszemély kategóriában ingyenesen hirdető a kettőnél több hirdetést egyidejűleg bármilyen formában helyez el. A honlapon nincs magyar nyelven van az adott hirdetés közzétéve. A hirdetés nem az adott hirdetett járművet tartalmazza. A hirdetés valótlan valamint ha megtévesztő adatokat tartalmaz. 5. Adatvédelem Az adatvédelmi tájékoztató itt érhető el. 6. A szerződés megszűnése Megszűnik a szerződés, amennyiben a rendelkezésre álló előfizetési díj lejár. ( 30 nap illetve éves előfizetés esetén 365 nap. Az előfizetés az aktiválódás utáni naptól számolandó) Ingyenesen hirdető magánszemély részéről regisztrációval létrejött 2 darab ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító Profil esetében a szerződés a regisztráció törlésével és hirdetések megszüntetésével megszűnik. Az ingyenesen hirdető magánszemély saját adatait és regisztrációját bármikor jogosult módosítani, illetve törölni. 7. Egyéb rendelkezések A www.autotveszek.hu honlap az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi. Engedély nélküli felhasználása tulos. Az engedély előzetes írásbeli engedélynek kell lennie. A felhasnzálási tilalom alól kivétel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szabad felhasználás esetei. A Az autotveszek.hu honlap tulajdonosa az IbuyCar Europe Kft, bejegyzett domain névnek minősül. Ezen szóösszetétel és harmadik személlyel szemben az Üzemeltető jogát sérti. Az Üzemeltető kész a jogsértés elhárításának érdekében jogi eszközöket igénybe venni. A mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezési vonatkoznak a szolgáltatások igénybevételére, ami az Üzemeltető honlapján elérhető. A regisztrációs felületen mint Magánszemély, Kereskedő és Márkakereskedő nevéban a regisztrációt és a hirdetések kezelését csak a beregisztrált személy, jogi személy eljárásra jogosult tagja, illetve a Hirdető törvényes képviselője egyéb megbízottja teheti meg. Tilos más nevében más személy illetve jogi személy tudta illetve beleegyezése nélkül Hirdetéseket feltenni, személyes adatait kiadni. Az adminisztrációs felületen elérhető funkciónak ezen feltételeknek nem megfelelő harmadik személy általi használata egyben szigorúan tilos. A Hirdető szavatolja jelen ÁSZF elfogadásával, hogy az említett feltételeknek elget tesz. Az Üzemeltető által a www.autotveszek.hu Weboldalon elérhetővé tett szolgáltatások és funkciók, melyeket jelszó véd, a felhasználási jog kizárólag az Üzemeltetővel jogviszonyban álló, vagy felé bejelentett felhasználó által hasnzálható. A felhasználó hozzáférést csak Kereskedő és Márkakereskedő Profillal rendelkezőknek biztosíthat. Az Üzemeltetővel jogviszonyban álló Hirdetők. És felhasnzálók, kötelesek az Üzemeltető és és közte fennálló jogviszony során tudomására jutott Üzemeltető üzleti titkát képező információt védeni, bizalmasan kezelni. Üzemeltető fenntartaja a jelen általános felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát. A jelen általános felhasználási feltételekre (ÁSZF) a magyar jog az irányadó és alkalmazandó. Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintjük irányadónak. . Jelen ÁSZF 2018. Október 1. napján lép hatályba.


1. SZÁMÚ MELLÉKLET Tájékoztató a távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján. 1. Értelmező rendelkezések: fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó; digitális adattartalom: digitális formában előállított vagy nyújtott adat; járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt; szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek; távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak; távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, asajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz; tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél; 2. A szerződés szerinti szolgáltatások lényeges tulajdonságai: Az üzemeltető hirdetési felületet biztosít Hirdetői számára a meghatározott Profil alapján. 3 profil alapján választhat a Hirdető: 1. Magánszemély 2. Kereskedő 3. Márkakereskedő. Magánszemély esetében 2 db használtautó hirdetést ingyen tehet fel. Kereskedő esetében korlátlan darabszámú és korlátlan képpel rendelkező használtautó hirdetést tehet fel a Hirdető. Míg Márkakereskedő esetében korlátlan darabszámú korlátlan képpel rendelkező új- és használtautó hirdedtést tehet fel a Hirdető. A Hirdető helyezi el a járműhirdetéseit, melyek személygépkocsik lehetnek. Üzemeltető hirdetési helyet biztosít hirdetői részére használt, új-, teszt- szalon vagy bemutató járműveik hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat is nyújt az Üzemeltető által üzemeltetett www.autotveszek.hu oldalon. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások ingyenesen, míg más szolgáltatások visszterhesen érhetőek el. Bővebben az Általános szerződési feltételekben olvashatnak. 3. Vállalkozás neve: IBuyCar Europe Kft (továbbiakban: Üzemeltető) 4. Székhelyének postai címe: 2051 Biatorbágy, Karikó János utca 9. elektronikus levelezési címe: info@ibuycar.eu cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cégjegyzékszám: 01-09-926009 Adószám: 26517520-2-13 Cégjegyzékszám:13-09-195276 Bankszámlaszám: 11711065-21449974-00000000 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 5. A szerződés szerinti szolgáltatások teljes összegéről, felmerülő egyéb költségekről: Az árakról és egyéb költségekről a következő weboldalon: www.autotveszek.hu “Előfizetéseim”menüpont alatt lehet tájékozódni. illetve az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a honlapon tájékozódhat. A megrendelés esetében a felek között határozott idejű szerződés lép érvénybe Kereskedő és Márkakereskedő Profillal rendelkezők esetében. Magánszemély Profilú Hirdetők esetében határozatlan idejű szerződés jön létre. 6. A panaszkezelési módok, teljesítés feltételei, fizetés Fogyasztó a panaszát elsősorban írásban, vagy szóban is közölheti, amit Üzemeltető a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kivizsgál és megválaszol. Fogyasztó az Üzemeltetőnek a szolgáltatás fogyasztók részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló mulasztására magatartására vagy tevékenységére vonatkozó panaszát szóban és írásban is közölheti. Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint nekilát az orvoslásának. Jegyzőkönyv készül, ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet vagy ha a panasz kivizsgálása nem lehetséges. A jegyzőkönyv egy másolati példányát: személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg a megadott címre megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Üzemeltető egyedi azonosítóval ellátja. A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalma az alábbi: a fogyasztó neve, lakcíme; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott dokumentum, irat és esetleges bizonyítékok jegyzéke; az Üzemeltető nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges; a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása; a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítója. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető a beérkezését követően amint lehetséges de legkésőbb negyven napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt csak törvény állapíthat meg. Amennyiben a panaszt elutasítja az Üzemeltető az álláspontját megindokolja. Üzemeltető a panaszról felvett jegyzőkönyv egy másolati példányát megőrzi a fogyasztóvédelmi törvény értelmében öt évig, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a fogyasztót írásban arról, hogy panaszával –jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. 7. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha az Üzemeltető a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és ezen nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót az előzőekben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. A fogyasztó elállási/felmondási jogát az alábbiakban található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az Üzemeltető internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára az elállási/felmondási jog gyakorlását. Ebben az esetben az Üzemeltető tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését. Az elállási/felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fentiekben meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogot a jelen bekezdéssel összhangban gyakorolta. Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Üzemeltető székhelyének meghatározott címre. Kellékszavatosság Hibás teljesítés esetén: Fogyasztó az az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és Üzemeltető közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, az Üzemeltető a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Üzemeltető költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Üzemeltetőnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Üzemeletető adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Üzemeltetővel közölni. Fogyasztó és Üzemeltető közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Termékszavatosság Üzemeltető által fogyasztónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén fogyasztónak kell bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igénynek eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető. Jótállás Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. 8. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati szolgáltatások, valamint a jótállás feltételei és fennállása: Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban a megadott e-mail címeken elektronikusan és személyesen is kérhet tájékoztatást. Üzemeltető jótállást nem vállal. 9 . Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről: Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan időre szóló szerződések estén a felmondási idő 15 nap. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatás a jelen tájékoztatásban, az általános szerződési feltételekben illetve a honlapon található. 10. A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról: Fogyasztók a panaszaikkal szóban és írásban is fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése, kivizsgálására és orvoslása érdekében. Üzemeltető és fogyasztó a jogvitát elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve általános szerződési feltételek szerint jogi útra terelheti az ügyet. 20. A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről: A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokat és a fogyasztót terhelő kötelezettségeket tekintve. Feltétel a békéltető testület eljárására, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul el. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Jelen tájékoztató az Üzemeltető honlapján közzétett általános szerződési feltételek (ÁSZF) 1. számú mellékletét képezi. Üzemeltető megfelelő eszközökkel biztosítja, hogy a fogyasztó az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. A jelen tájékoztatót érintő egyéb feltételekről további tájékoztatás az általános szerződési feltételekben lehtséges. Jelen tájékoztatás a szerződések részét képezi és nem módosítható, kivéve, ha a szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak. A szerződéskötés technikai lépései megtalálhatók az általános szerződési feltételekben, valamint a honlapon. A szerződések nyelve magyar, azokra a magyar jog az irányadó.

autotveszek.hu version 2.7.10 | Copyright © 2018 IBuyCar Europe Kft. All rights reserved.